window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-WF9R6K8QFD');
Miljørapportering af emissioner2023-10-03T08:53:46+00:00
 • Miljørapporteringssystem

 • Overvågning og beregning af emissioner

 • Miljørapporteringssystem

 • Overvågning og beregning af emissioner

 • 20 års erfaring

 • 35 værker over hele verden bruger Olicem’s ReportLoq DAHS
 • 20 års erfaring

 • 35 værker over hele verden bruger Olicem’s ReportLoq DAHS

Miljøovervågning og rapportering

 – i én pakke

Rapportering af luftbårne emissioner til miljømyndighederne har aldrig været lettere. ReportLoq DAHS er bygget til anlæg, som skal rapportere ifølge de internationale standarder EN 17255 og EN 14181, og virker med alle typer AMS-udstyr og kontrolanlæg.

Lad ReportLoq DAHS opsamle og beregne dine emissioner, og få samtidigt et værktøj til at undgå miljøoverskridelser i ét og samme system.

 • Miljørapporter – Over 60 rapporter i PDF- og Excelformat

 • Overvågning i realtid – Overvågning af normaliserede og korrigerede miljøværdier

 • Webadgang – Bring dine emissioner i skyen og få adgang, uanset hvor du er

ReportLoq DAHS er den komplette MCERTS-certificerede miljørapporteringsløsning, uanset hvilket forbrændingsanlæg du har og hvilke måleinstrumenter du vil tilslutte.

ReportLoq’s indbyggede funktioner sikrer, at du kan lave korrekt afgiftsrapportering af f.eks. NOx og CO2, og at du samtidigt kan følge anlæggets vilkår og forblive under emissionsgrænser.

Vores vision

Hos Olicem vil vi gerne gøre vanskeligt lovstof enkelt at arbejde med. Standarderne for emissionsberegninger og rapportering er derfor direkte indbygget i DAHS systemet, hvilket betyder at I kan bruge tid på at drive jeres anlæg, fremfor at skulle bruge tid på, at håndtere indviklet lovgivning.

All-in-a-box eller udelukkende software

ReportLoq systemet kan leveres “all-in-a-box” med alt du skal bruge. Herunder både hardware med protokoller til dataopsamling og med ReportLoq præinstalleret. Det gør det det enkelt at integrere systemet med værkets øvrige systemer, og giver en god brugeroplevelse.

En anden mulighed er en ren software-pakke til installation i egen serverpark. Det betyder, at I ikke skal indkøbe og vedligeholde ekstra hardware for at komme i mål med integrationen af ReportLoq.

Uanset valget af løsning, garanterer vi, at I kommer helt i mål med miljørapporteringen.

Løsninger skabt ud fra erfaring

SOLIDT FUNDAMENT – Hos Olicem A/S har vi mere end 20 års erfaring med udvikling og miljørapporteringsløsninger til forbrændingsanlæg. Vi har idriftsat mere end 30 anlæg over hele verden, og bygger vores produkter ud fra den erfaring hver idriftsættelse har givet os.

STÆRK SAMARBEJSPARTNER – Olicem deltager både i nationale og internationale arbejdsgrupper. Herunder CEN/TC 264 – Air quality, som kommer med anbefalinger omkring standardiseringsarbejde indenfor luftkvalitet. Det betyder, at vi kender til standarderne inden de udkommer, og at vores systemer er specialsyede til at følge lovgivningen indenfor afgiftsrapportering og bekendtgørelser for anlæg, som forbrænder affald eller bio brændsel.

KOMPETENT RÅDGIVNING – Olicems specialister løser jævnligt opgaver for virksomheder der har brug for sparring eller oplæring indenfor miljørapportering. Herunder f.eks. forståelse af miljøkrav, dokumentation af virksomhedens arbejdsgange og håndtering af miljømålere, gennemlæsning af akkrediterede miljørapporter og andre spørgsmål indenfor luftbårne emissioner.

MCERTS CERTIFICERET – ReportLoq DAHS er lavet til jer, og bygget af os. Vi leverer kun produkter af høj kvalitet, og har senest i 2019 MCERTS certificeret ReportLoq. Certificeringen af DAHS systemet sikrer, at kvaliteten af måleren forlænges helt ud i rapporteringssystemet.

TESTET PÅ FORHÅND – ReportLoq DAHS er bygget én gang til alle. Resultatet er sikker og let installation samt høj driftssikkerhed. Enhver version udsættes for 2.8 mio. automatiske tests forinden verifikation af vores betroede teknikere.

Mere om os

Rapportering og overvågning

MCERTS certificeret 

Referencer

ReportLoq er solgt til mere end 45 kunder fordelt i 12 lande over de seneste 10 år. Vores kunder er affaldsforbrændinger, store fyringsanlæg, cementfabrikker, kalkproducenter, roefabrikker, energiproducenter og andre industrier med store emissioner. Skal I med på listen? Lad os læse jeres miljøgodkendelse igennem, så vi kan se om ReportLoq er det rigtige for jer.

Affald

Rapportering ifølge bekendtgørelsen for affald

Store fyr

Rapportering til store fyringsanlæg kan være flis, biomasse eller andre brændselsanlæg over 50MW

NOx rapportering

Har du brug for NOrapportering eller overvågning af mellemstore eller ubemandede fyringsanlæg?

Dataopsamling

Har du brug for dataopsamling? ReportLoq kan meget mere end kun emissioner!

Artikler

Nyheder og fokus på miljølovgivning

Go to Top