Enhver ReportLoq+ installation består af tre elementer

Kombinationen af de tre elementer er mange og afhænger af jeres krav til oppetid, IT-sikkerhed, eksisterende infrastruktur samt adgang til support.
Det komplette system kaldes også for et DAHS (Data Acquisition and Handling System).

Miljøberegner

Alle miljøberegninger udføres i en ReportLoq DAHS-server. Serveren kan være:

  • Placeret på egen grund – ReportLoq+
  • I Olicems datacenter – ReportLoq+ Pure Cloud
  • En kombination af begge – ReportLoq+ Cloud

Den leverede server kan være af følgende typer:

  • Rackserver (Standard: Dell)
  • Virtuel server (I eksisterende datacenter)
  • Alt-i-ét modul (Beckhoff CX2043)

ReportLoq serveren er fuldt OPC-UA kompatibel, og kommer som standard med OPC-UA klient og server til kommunikation med kontrolsystemer.

Andre kommunikationsformer kræver ud over ReportLoq DAHS-server en dataopsamler, som Olicem skræddersyer til det specifikke behov.

Rackserver
Den leverede rackserver kommer med redundante diske med en hotspare (RAID 1+1). Det betyder, at du har en ekstra disk som hurtigt tager over i tilfælde af en fejl på en af de primære diske. Serveren har endvidere redundante strømforsyninger.

Fordele: Redundans på det hardware som oftest fejler i en server.

Virtuel server
Ved valg af virtuel server installeres ReportLoq i et eksisterende eksisterende datacenter.

Fordele: Mulighed for anvendelse af eksisterende datacenter med patching, backup, failover og overvågning.

Alt-i-ét modul – Beckhoff CX2043
IPC’en er en Industriel PC leveret af Beckhoff, som kombinerer ReportLoq-serveren med dataopsamleren i ét stykke hardware.

Fordele: Lavere pris pga. mindre hardware. Let at anvende på installationer uden serverrum, da IPC sidder direkte i tavlen med udstyr.

Dell rack server

Rack server

Alt-i-ét modul

Dataopsamler

Dataopsamleren kan forbindes til det Automatisk Målende System (AMS) og kontrolsystemet og står for indsamlingen af alle miljødata. Det er anbefalet at placere dataopsamleren tæt på kilden til data, så der er mindst mulig risiko for datatab på grund af wirebreak. Dataopsamleren har data liggende i 30 dage og har som opgave at indsamle data samt at fungere som bindeled mellem AMS og kontrolsystem.

Dataopsamleren er en Beckhoff CX5130 og kommer præinstalleret med ReportLoq-software, der er bygget til dataindsamling og udveksling af data med kontrolsystemer. Understøttede protokoller er bl.a. Profibus, Profinet, Modbus, Hardwired 4-20, OPC UA, Ethernet TCP.

Redundans
Det højeste sikkerhedsniveau opnås med to dataopsamlere. Herved afbrydes dataopsamling ikke, hvis den ene enhed sætter ud.

Beckhoff CX5130

Krypto-modul

Alle cloud-baserede versioner af ReportLoq indeholder et krypto-modul, som sørger for en sikker forbindelse mellem det lokale ReportLoq-udstyr og Olicems datacenter.

Forbindelsen bruges til at patche og opdatere ReportLoq og skaber samtidigt en sikker tunnel til dataoverførsel.

Til formålet anvendes en Secomea Sitemanager, som forbinder sig til https://gm.olicem.com. Det er derfor kun nødvendigt at lave én udgående forbindelse gennem firewallen på TCP port 443 for at modulet virker.

Offline-versionerne af ReportLoq kan efter idriftsættelse frakobles internettet. Da ReportLoq+ Cloud og ReportLoq Pure Cloud kontinuerligt uploader loggede data til Olicems datacenter for videre behandling, skal modulet altid være online.

ReportLoq+ Pure Cloud
I denne version anvendes en Secomea Sitemanager Embedded. Det betyder, at hardware-modulet er erstattet med en software version, som installeres direkte på dataopsamleren. Det gør løsningen mere enkel og betyder samtidig, at prisen er lavere.

Datacenter

Det anbefales at give ReportLoq internetadgang til Olicems datacenter. Forbindelsen gør det let at holde ReportLoq opdateret og forenkler processen ved ændring i rapporteringskrav.

I tilgift til opdateringer gør ReportLoq+ Cloud og ReportLoq+ Pure Cloud begge brug af Olicems datacenter til miljøberegninger. Data uploades krypteret til centret og tilgås via https://www.reportloq.com. Uploaden er automatisk og understøtter cache-up ved afbrydelse af forbindelsen.

Forbindelsen mellem det lokale ReportLoq-udstyr (DAHS) og datacentret er via https://gm.olicem.com og er krypteret med unikke X509 certifikater.

Al tilgang til www.reportloq.com er beskyttet af brugernavn og kodeord og er under SSL-kryptering.

I datacentret tages løbende backup af al data, og alle servere patches løbende.