MCERTS

Husk at kigge efter MCERTS-certifikatet, hvis du er på udkig efter nyt miljørapporteringssystem. Certifikatet er din garanti for høj kvalitet.

Der er mange faktorer at holde øje med, når der skal rapporteres emissioner. Dette gælder både de fysiske målere og miljørapporteringssystemet.  Målerne skal være QAL1-certificeret og vedligeholdes samt korrigeres jævnfør EN 14181. Miljøberegningerne skal laves som beskrevet i den danske MEL-16, og der skal rapporteres som beskrevet i virksomhedens miljøgodkendelse. Med et MCERTS-certificeret system sikres overholdelse af alle standarderne. Herved bliver slutresultatet troværdigt.

Ingen kæde er stærkere end det svageste led
MCERTS-certificeringen af miljørapporteringssystemet er en naturlig forlængelse af målerens certificering. Herved bringes kvaliteten af måleren helt ud i rapporten, som viser de målte resultater. Certificeringen sikrer, at miljørapporteringssystemet overholder internationale og europæiske emissionsstandarder. Uden certificering af miljørapporteringssystemet går kvaliteten af måleren tabt, da der ikke er garanti for korrekt efterbehandling af data!

Indholdet af MCERTS
ReportLoqs MCERTS-certificering sikrer korrekt implementering af EN 14181 ved at integrere QAL2- og QAL3-beregninger og kontrol af overskridelser af kalibreringsintervallet. Indtastede QAL2-værdier påføres automatisk målte værdier direkte i systemet. Ved indtastning af QAL3-målinger beregner ReportLoq drift på måleren via CUSUM-standarden. Eventuel korrektion af måleren bliver automatisk påført målte værdier direkte i systemet, og risiko for manuelle fejl er hermed kraftigt reduceret. Også korrektion for ilt, vand, tryk og temperatur er automatisk beregnet i systemet. Hermed står ReportLoq for fuld normalisering af råmålingen til brug i miljørapporteringen.

ReportLoq er bygget ud fra MEL-16-anbefalingen, som tager sin inspiration fra EN 17255-1-standarden. Siras MCERTS-certificering af miljørapporteringssystemer bygger på samme europæiske standarder og dækker således indholdet af MEL-16.

Bekendtgørelserne for affaldsforbrændingsanlæg og store fyringsanlæg tager sin inspiration fra de europæiske WID- og LCPD-direktiver. WID og LCPD er begge dækket af MCERTS-standarden.

Mindre forretningsmæssigt, men mindst lige så vigtigt er det, at MCERTS-certificeringen kræver, at det certificerede system skal være af god kvalitet. Der er krav til, at softwarens livscyklus skal være dokumenteret og systematisk. Herved er der garanti for, at fejl kan rettes, og at nye versioner kan laves over tid, uden at systemet “sander til”. MCERTS stiller også krav til IT-sikkerhed, kryptering, audit spor, backup og meget mere. Alt sammen dele i et system, som skal sikre høj oppetid og valide data.

Med MCERTS får du herved både sikkerhed for overholdelse af de standarder, din miljøgodkendelse er bygget op om, god software og høj IT-sikkerhed.

Men SKAL man vælge et certificeret system?
Ikke alle lande har krav til certificering af miljørapporteringssystemer. Men hos Olicem har vi valgt at lave certificeringen alligevel. Det er vores løfte til dig om høj kvalitet!

Not only has the software passed the certification, but has also been the fastest and the most trouble free certification since the MCERTS standard was introduced in 2007

Dr. Martin Lloyd, Farside Technology