Dygtige specialister

Hos Olicem har vi specialiseret os i emissionsrapportering til det europæiske marked med udgangspunkt i EN 14181-standarden. Vi laver miljørapportering ifølge bekendgørrelserne for:

  • Affaldsforbrændingsanlæg – Forbrænding af fast eller flydende affald

  • Store fyringsanlæg – Med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW og derover

  • Øvrige forbrændringsanlæg – Med behov for beregning og afrapportering af røggasemissioner

Olicems miljørrapporteringssystem ReportLoq er markedsførende på det danske marked. Systemet er yderst fleksibelt og kan integreres med alle typer analyseudstyr.

Certificeret miljørapportering

Olicem har som mål at levere certificerede miljørapporteringssystemer til det europæiske marked. Virksomheden blev stiftet i 2018 og overtog drift og vedligehold af miljørapporteringsysstemet ReportLoq fra FLSmidth, som udviklede og driftede systemet fra 2012 til 2018. ReportLoq er:

  • Certificeret miljørapportering – MCERTS-certificeret som det eneste danske miljørapporteringssystem

  • Europæisk fokuseret – Baseret på EN14181 samt bekendtgørelserne for affald- og storefyringsanlæg
  • Verdensomspændende – Leveret over hele verden som både online- og offline systemer

Hos Olicem har vi specialiseret os i det nordiske marked med fokus på national lovgivning. Det gør os til en stærk samarbejdspartner.

Historien

I 2012 ansættes Kenneth Vindum af FLSmidth som systemudvikler for at udvikle afløseren for FLSmidths miljørapporteringssystem DataLoq. Det nye system får navnet ReportLoq.

I løbet af de næste 7 år frem til 2019 leder Kenneth Vindum afdelingen for miljørapportering hos FLSmidth i Mariager, og går i samme periode ind i Dansk Standards S-154 referencegruppe for luftbårne emissioner for at slutte sig til den europæiske arbejdsgruppe 9 i CEN/TC264, som senere frigiver DAHS standarden EN 17255. ReportLoq modtager i 2015 sin første MCERTS certificering

I 2018 beslutter FLSmidth sig i for at lave sit første produktfrasalg i historien, og sælger af strategiske årsager ReportLoq til Kenneth, som skal drive produktet videre i den nystiftede virksomhed Olicem ApS. De to parter indgår en aftale om, at Olicem fortsat skal levere rapporteringsløsninger til FLSmidths fremtidige projekter.

I januar 2019 køber Kenneth som aftalt produktet ReportLoq af FLSmidth. Alle de eksisterende kunder indvilger i overdragelsen, og Kenneth fører sammen med projektingeniør Carsten Birkemose virksomheden igennem de første to år hen over Corona epidemien. I perioden øges antallet af leverede systemer til værker fra 27 til 35. Produktet modnes i samme periode til den i 2019 udgivne EN 17255-1:2019 standard, som er udarbejdet af arbejdsgruppe 9 i CEN/TC264. ReportLoq bliver gencertificeret under MCERTS standarden under Olicems navn. I perioden vækster virksomheden med endnu en medarbejder til i alt tre personer.

Sidst i 2021 går Troels Skov Moestrup ind i ejerkredsen som salgsdirektør, og Kenneth fortsætter som administrerende direktør. De næste to år øger de sammen mængden af leverede systemer fra 35 til 61 værker, og bliver i samme periode markedsførende på miljørapporteringsløsninger i Danmark. Virksomhedsformen ændres samtidigt til aktieselskab. I 2022 øges medarbejderantallet til 6 personer og virksomheden flytter til ny adresse hos erhvervspark CEMTEC på Majsmarken 1 i 9500 Hobro.

Primo 2023 får Olicem sine første to udenlandske forhandlere i hhv. Frankrig og Sverige, og øger antallet af understøttede sprog i ReportLoq fra tre til seks.

Visionen

Visionen er enkel. Olicem A/S skal være den førende DAHS-leverandør i Europa.

Det gøres ved at sætte fokus på tre elementer

  1. Understøttelse af europæisk lovgivning med nationalt islæt – og på brugerens sprog
  2. Udvikling DAHS-løsninger med bredest mulig understøttelse af miljømåleudstyr
  3. Tilføjelse af yderligere værdiskabelse

Den yderligere værdiskabelse kommer til udtryk, ved at vi hos Olicem A/S har konstant fokus på udvikling af nye funktioner til ReportLoq, som kommer både nye og eksisterende kunder til gode. I 2022 satte Olicem et ambitiøst mål: At blive verdens første DAHS-leverandør som inkluderer CO2 data management direkte i DAHS-løsningen. Det betyder bl.a. understøttelse af funktioner som CO2 fragmenteringsopgørelser, CO2 usikkerhedsberegninger, sikring af CO2 kvalitet og understøttelse af CO2 fangstanlæg.

“Kvalitet er vigtigt for os hos Olicem. Derfor er det også glædeligt at man i Danmark har besluttet at nye miljørapporteringssystemer skal være certificerede, og at gamle over en årrække skal udskiftes med certificerede løsninger. Vi har leveret MCERTS certificerede løsninger siden 2015, så vi hilser naturligvis beslutningen velkommen. Det trækker hele markedet op på niveau til glæde og gavn for alle parter i markedet.”

KENNETH VINDUM, DIREKTØR / GRUNDLÆGGER

Affald

Hvad indebærer det at skulle rapportere ifølge miljøkravene til affaldsforbrændinger?

Store fyr

Store fyringsanlæg kan være flis, biomasse eller andre brændselsanlæg over 50MW

NOx

Har du brug for NOx-rapportering eller overvågning af mellemstore eller ubemandede fyringsanlæg?

Dataopsamling

Har du brug for dataopsamling? ReportLoq kan meget mere end kun emissioner!

Sikker miljørapportering

Vi er specialister i at levere høj kvalitet i komplekse miljøer