Dygtige specialister

Hos Olicem har vi specialiseret os i emissionsrapportering til det europæiske marked med udgangspunkt i EN 14181 standarden. Vi laver miljørapportering ifølge bekendgørrelserne for:

  • Affaldsforbrændingsanlæg – Forbrænding af fast eller flydende affald

  • Store fyringsanlæg – Med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW og derover

  • Øvrige forbrændringsanlæg – Med behov for beregning og afrapportering af røggasemissioner

Olicems miljørrapporteringssystem ReportLoq er markedsførende på det danske marked. Systemet er yderst fleksibelt, og kan integreres med alle typer analyseudstyr.

Certificeret miljørapportering

Olicem har som mål at levere certificerede miljørapporteringssystemer til det europæiske marked. Virksomheden blev stiftet i 2018, og overtog drift og vedligehold af miljørapporteringsysstemet ReportLoq fra FLSmidth, som udviklede og driftede systemet fra 2012 til 2018. ReportLoq er:

  • Certificeret miljørapportering – MCERTS certificeret som det eneste danske miljørapporteringssystem

  • Europæisk fokuseret – Baseret på EN14181 samt bekendtgørelserne for affald- og storefyringsanlæg

  • Verdensomspændende – Leveret over hele verden som både online- og offline systemer

Hos Olicem har vi specialiseret os i det nordiske marked med fokus på national lovgivning. Det gør os til en stærk samarbejdspartner.

Mød vores hold

Vi er altid klar til at tage telefonen, eller komme på besøg hos dig.
Dit behov er vores eksistensgrundlag.

Kenneth Vindum
Kenneth VindumDirektør / Grundlægger
Specialist, programmør og opfinder.
Har grundlagt ReportLoq og kender alle kroge og hjørner af produktet.
Carsten Malthe Birkemose
Carsten Malthe BirkemoseIngeniør
Teknisk ingeniør og ekspert indenfor miljørapportering.
Har arbejdet med miljørapportering af emissioner i mere end 10 år.

“I Danmark er der ingen krav om certificering af miljørapporteringsystemer. Kun røggas målere er underlagt krav herom. Det er ærgerligt, da det betyder at der ingen sikkerhed er for at slutproduktet er korrekt – navnlig rapporterne. Det kan vi ikke leve med hos Olicem. Derfor er vores ReportLoq system MCERTS certificeret. Det er vores løfte til kunderne om, at levere produkter af ekstra høj kvalitet.

KENNETH VINDUM, DIREKTØR / GRUNDLÆGGER

Affald

Hvad indebærer det at skulle rapportere ifølge miljøkravene til affaldsforbrændinger?

Store fyr

Store fyringsanlæg kan være flis, biomasse eller andre brændselsanlæg over 50MW

NOx

Har du brug for NOrapportering eller overvågning af mellemstore eller ubemandede fyringsanlæg?

Dataopsamling

Har du brug for dataopsamling? ReportLoq kan meget mere end kun emissioner!

Sikker miljørapportering

Vi er specialister i at levere høj kvalitet i komplekse miljøer

Kontakt os