Rapportering af NOx fra AMS anlæg

ReportLoq Lite kan med fordel anvendes af ejere af AMS anlæg til måling af NOx. Systemet fra Olicem opgør NOx målingerne i enkle rapporter, så du aldrig mister overblikket. Ejere af gasmotorer over 10MW er efter 2021 et godt eksempel herpå.

Disse anlæg skal måle via AMS, og derfor beregne time, døgn og månedsværdier med korrektion og normalisering af målte værdi.

Kontinuerlige AMS målinger af NOx er beskrevet i BEK. 751 af 28/05/2018, og betyder ofte målinger hvert 10. sekund døgnet rundt alle årets 365 dage. Derfor kan den årlige opgørelse af emissioner blive et stort regnestykke når alt skal gøres op. Lad ReportLoq om arbejdet og følg med året rundt via den internetbaserede adgang til jeres system.

Vi tilbyder en løsning som kan skræddersyes efter dit helt konkrete behov. Af muligheder kan bl.a. nævnes:

 • Grænseværdier – Hvis du skal holde dig under en bestemt grænseværdi, kan ReportLoq dokumentere dine emissioner i et let overskueligt format

 • Ubemandede værker – ReportLoq kan i tilgift til de tre hovedversioner Core, Pro og Enterprise leveres i en “Lite” version uden overvågning i realtid. Det er smart til værker uden bemanding

 • Afgiftsrapporter – ReportLoq opgør dine emissioner i antal udledte kilo pr. dag, så du let kan afregne NOafgifter.

 • Normalisering og QAL – ReportLoq normaliserer automatisk dine målinger til referencetilstand, og tager højde for QAL2 og QAL3

 • Web adgang – ReportLoq Enterprise og “Lite” er lavet med fjernadgang til målte data via www.reportloq.com, så du let kan tilgå dine data uanset hvor du befinder dig

Følg dine emissioner online på www.reportloq.com

Masser af muligheder

Overskuelige rapporter

Mulighed for mere end 30 rapporter. Lad os læse din miljøgodkendelse igennem og udvælge de bedste til dit behov.

Trend funktioner

Trend dine data som rå eller korrigerede eller aggregerede værdier og følg emissionerne over tid.

QAL

 • Indtastning af QAL2 som a/b værdier eller mA

 • Indtastning af QAL3 værdier efter kontrol af anlæg med kalibreringsgasser

 • Beregning af QAL3 efter CUSUM metoden jf. EN 14181

 • Automatisk anvendelse af QAL2+QAL3 værdier i aggregerede værdier

 • Indtastning af QAL2 kalibreringsområde med efterfølgende kontrol for overholdelse af kalibreringsområdet jf. EN 14181:2014 (E) 6.5

 • Udfærdigelse af QAL rapporter

Med QAL funktionerne tages der højde for målestedets placering og slitage på måleren over tid.

Email modul

Få emissionsrapporter tilsendt som email hver dag.
Det bliver ikke lettere.

Hvilken version?

Funktion ReportLoq “Lite” ReportLoq Pro ReportLoq Enterprise
PDF rapporter
Trend funktioner
QAL
Dataeksport til CSV
Online adgang
Email modul
Visning i realtid
Lokal server med datavisualisering

Prøvekør ReportLoq

Opret dig som demobruger i ReportLoq Enterprise på www.reportloq.com

Realtidsvisningen kalder vi CEMS 😉

Til ReportLoq

Sikker miljørapportering

Vi er specialister i at levere høj kvalitet i komplekse miljøer

Kontakt os