Rapportering af NOx fra AMS-anlæg

ReportLoq Pure Cloud kan med fordel anvendes af ejere af AMS-anlæg til måling af NOx. Systemet fra Olicem opgør NOx-målingerne i enkle rapporter, så du aldrig mister overblikket. Ejere af gasmotorer over 10MW er efter 2021 et godt eksempel herpå.

Disse anlæg skal måle via AMS, og derfor beregne time-, døgn- og månedsværdier med korrektion og normalisering af målte værdi.

Kontinuerlige AMS-målinger af NOx er beskrevet i BEK. 1473 af 12/12/2017, og betyder ofte målinger hvert 10. sekund døgnet rundt alle årets 365 dage. Derfor kan den årlige opgørelse af emissioner blive et stort regnestykke, når alt skal gøres op. Lad ReportLoq om arbejdet og følg med året rundt via den internetbaserede adgang til jeres system.

Vi tilbyder en løsning, som kan skræddersyes efter dit helt konkrete behov. Af muligheder kan bl.a. nævnes:

 • Grænseværdier – Hvis du skal holde dig under en bestemt grænseværdi, kan ReportLoq dokumentere dine emissioner i et let overskueligt format

 • Ubemandede værker – ReportLoq kan i tilgift til de tre hovedversioner ReportLoq Soft, ReportLoq+ og ReportLoq+ Cloud leveres i en “Lite” version, ReportLoq Pure Cloud, uden overvågning i realtid. Det er smart til værker uden bemanding

 • Afgiftsrapporter – ReportLoq opgør dine emissioner i antal udledte kilo pr. dag, så du let kan afregne NOx-afgifter.

 • Normalisering og QAL – ReportLoq normaliserer automatisk dine målinger til referencetilstand, og tager højde for QAL2 og QAL3

 • Web adgang – De cloud-baserede versioner af ReportLoq er lavet med fjernadgang til målte data via www.reportloq.com, så du let kan tilgå dine data, uanset hvor du befinder dig

Følg dine emissioner online på www.reportloq.com

Masser af muligheder

Overskuelige rapporter

Mulighed for mere end 30 rapporter. Lad os læse din miljøgodkendelse igennem og udvælge de bedste til dit behov.

Trendfunktioner

Trend dine data som rå eller korrigerede eller aggregerede værdier og følg emissionerne over tid.

QAL

 • Indtastning af QAL2 som a/b værdier eller mA

 • Indtastning af QAL3 værdier efter kontrol af anlæg med kalibreringsgasser

 • Beregning af QAL3 efter CUSUM metoden jf. EN 14181

 • Automatisk anvendelse af QAL2+QAL3 værdier i aggregerede værdier

 • Indtastning af QAL2 kalibreringsområde med efterfølgende kontrol for overholdelse af kalibreringsområdet jf. EN 14181:2014 (E) 6.5

 • Udfærdigelse af QAL rapporter

Med QAL funktionerne tages der højde for målestedets placering og slitage på måleren over tid.

E-mail-modul

Få emissionsrapporter tilsendt som email hver dag.
Det bliver ikke lettere.

Hvilken version?

Funktion ReportLoq Pure Cloud ReportLoq+ ReportLoq+ Cloud
PDF-rapporter
Trendfunktioner
QAL
Dataeksport til CSV
Online adgang
 
E-mail-modul
 
Visning i realtid  
Lokal server med datavisualisering  

Prøvekør ReportLoq

Opret dig som demobruger på www.reportloq.com

Realtidsvisningen kalder vi CEMS 😉

Sikker miljørapportering

Vi er specialister i at levere høj kvalitet i komplekse miljøer