Kursus

Emissioner fra stationære kilder

Dataindsamling og datahåndteringssystemer

Få en praksisorienteret viden om, hvordan miljørapporteringssystemer bedst håndteres i det daglige arbejde.

Kurset er for alle, der arbejder med data fra AMS og miljørapportering på anlæg.

Kursusudbytte

Med dette kursus får du indsigt i udfordringerne i forbindelse med den daglige rapportering til miljøstyrelsen og skat. I forløbet bliver der taget udgangspunkt i realistiske scenarier, der kan opstå i sammenspillet mellem AMS (Automatic Measuring System), DAHS (Data Aquisition Handling System), anlæggets miljøgodkendelse og skat. Der vil blive skitseret realistiske scenarier, som vil være det primære udgangspunkt for kurset, hvorved det sikres, at forløbet bliver praksisorienteret.

Indhold

  • Standarderne EN 17255:1-4, EN 14181, MEL-16 og andre relevante bekendtgørelser
  • Introduktion til miljørapportering og benyttede termer
  • Rapportering i forhold til bekendtgørelserne for affald, mellemstore og store fyringsanlæg
  • Håndtering af OTNOC (Other Than Normal Operation Conditions)
  • Implementering og dagligt arbejde med QAL2 kalibreringsfunktion og kalibreringsinterval
  • Masseemissioner i henhold til CO2 forordningen og NOx bekendtgørelsen
  • Minimering af udetid på AMS
  • Mulighed for at medbringe egne eksempler/problematikker

Målgruppe

Kurset er tiltænkt personer, der jævnligt arbejder med indrapportering af luftbårne emissioner (teknikere, miljøansvarlige, rådgivere og tilsynsmyndigheder). Kurset giver en dybere forståelse af EN 17255 og vil sikre, at man har de nødvendige værktøjer til at højne kvaliteten af data sendt til miljøstyrelsen og skat.

Det praktiske

Hvor: Olicem på Majsmarken 1, 9500 Hobro.

Hvornår: Efteråret 2024. Dato følger senere.

Hvor længe: Én dag fra kl. 10 til 16.

Pris: 8.500 DKK, inkl. forplejning ekskl. moms.
– Personligt opslagsværk udleveres.
– For at sikre højt udbytte, tilstræbes der hold på maks. 10 deltager.
– For kundespecifik kursus kontakt os på kursus@olicem.com.

Tilmelding

Ved tryk på “Tilmeld” nedenfor, kan du hurtigt sende en mail til os. Husk at skrive hvem du er, hvad din interesse i kurset er, og kursus ID: OC01.

Kort efter, vi har modtaget din tilmelding til ventelisten, vil du modtage en bekræftelse.

Når vi har det rette antal deltagere til at oprette et hold, kontakter vi dig igen. Hvis datoen for kurset passer dig, vil du blive endeligt tilmeldt.

Sikker miljørapportering

Vi er specialister i at levere høj kvalitet i komplekse miljøer