Miljørapportering iht. bekendtgørelsen for store fyr

Rapportering iht. store fyr? ReportLoq er det oplagte valg for dig.
Her finder du alle de påkrævede rapporter, understøttelse af EN 14181, QAL-systemet, normalisering til referencetilstand og meget mere.
ReportLoq har understøttelse af BEK nr 513 af 22/05/2016.

ReportLoq har alle rapporter, som skal bruges, når du skal følge bekendtgørelsen for store fyr. Rapporterne kan hentes som PDF- og Excel-filer og danner tilsammen det overblik, du har brug for. I ReportLoq+ Cloud kan du endda få dem tilsendt på mail, så du ikke skal logge ind hver dag for at hente dem.

Af rapporter til store fyr findes bl.a.:

 • Interval – Aggregerede validerede målinger på time-, dags- og månedsbasis. Giver overblik over driften med hurtig identifikation af overskredne intervaller

 • Grønne værdier – Rapporten kan bruges som input til afgiftsrapportering og indeholder STA og LTA uden fratrækning af konfidensinterval og med erstatning af ugyldige værdier med højeste valide STA-værdi en uge tilbage iht. BEK. nr. 723 af 24/06/2011 $3

 • Afgift – Rapporten kan bruges ved afgiftsbetaling og indeholder udregning af udledte kilogram for dag/måned/år

 • Overskridelser, A-kolonne – A-kolonnerapporten er en detaljeret opgørelse over mange typer af over- og underskridelser for dag/måned/år

 • Overskridelser, kommentar – Rapporten er en detaljeret visning af overskridelser og kommentarer grupperet på dato, årsag og handling

 • Overskridelse, straksrapportering – I det tilfælde, hvor der skal indrapporteres udvalgte overskridelser til myndighederne indenfor en kort tidsramme, anvendes straksrapporten

 • QAL-værdier – Rapporten viser oprettede QAL2- og QAL3-værdier grupperet på det målte komponent

 • QAL2 gyldigt kalibreringsinterval – Ugevis opgørelse over intervaller som er målt udenfor målerens gyldige kalibreringsinterval iht. EN 14181:2014 (E) 6.5

 • Afskæring – Har du høje CO-spidser målt på bus, kan ReportLoq afskære disse. Rapporten fungerer som dokumentation for overholdelse af EN17255-1 Annex C

Fuldt integreret QAL-funktion

CUSUM-beregninger iht. EN14181

Lettere bliver det ikke

Overvågning af emissioner

Hold øje med dine emissioner og undgå miljøoverskridelser.

ReportLoqs let overskuelige brugergrænseflade giver dig hurtigt overblik, over om du er ved at overskride dine grænseværdier, ved at farvekode mulige overskridelser, før de er sket. Funktionen gør det muligt for operatørene i kontrolrummet hurtigt at se, om noget er galt, så de ikke skal bruge kostbar tid på at aflæse alle målte værdier.

Overskridelser og alarmer fremgår tydeligt og kan videresendes til kontrolsystemet som summeringsalarmer.

Se valgmulighederne

ReportLoq kommer i fire versioner, hvor ReportLoq+ og ReportLoq+ Cloud er specielt velegnede.

 • ReportLoq+ Cloud er den mest solgte løsning til store fyr anlæg

 • ReportLoq+ virker uden internet men er med fuld funktionalitet