Miljørapportering iht. bekendgørelsen for store fyr

Rapportering iht. store fyr? ReportLoq er det oplagte valg for dig.
Her finder du alle de påkrævede rapporter, understøttelse for EN 14181, QAL systemet, normalisering til reference tilstand og meget mere.
ReportLoq har understøttelse for BEK nr 513 af 22/05/2016.

ReportLoq har alle rapporter som skal bruges når du skal følge bekendtgørelsen for store fyr. Rapporterne kan hentes som PDF og Excel filer og danner tilsammen det overblik du har brug for. I ReportLoq Enterprise kan du endda få dem tilsendt på mail, så du ikke skal logge ind hver dag for at hente dem.

Af rapporter til store fyr findes bl.a.:

 • Interval – Aggregerede validerede målinger på time, dag og månedsbasis. Giver overblik driften med hurtig identifikation af overskredne intervaller

 • Grønne værdier – Rapporten kan bruges som input til afgiftsrapportering og indeholder STA og LTA uden fratrækning af konfidensinterval og med erstatning af ugyldige værdier med højeste valide STA værdi en uge tilbage iht. BEK. nr. 723 af 24/06/2011 $3

 • Afgift – Rapporten kan bruges ved afgiftsbetaling og indeholder udregning af udledte kilogram for dag/måned/år

 • Overskridelser, A-kolonne – A-Kolonne rapporten er en detaljeret opgørelse over mange typer af over- og underskridelser for dag/måned/år

 • Overskridelser, Kommentar – Rapporten er en detaljeret visning af overskridelser og kommentarer grupperet på dato, årsag og handling

 • Overskridelse, straksrapportering – I det tilfælde hvor der skal indrapporteres udvalgte overskridelser til myndighederne indenfor en kort tidsramme, anvendes straksrapporten

 • QAL værdier – Rapporten viser oprettede QAL2 og QAL3 værdier grupperet på det målte komponent

 • QAL2 Gyldigt Kalibreringsinterval – Ugevis opgørelse over intervaller som er målt udenfor målerens gyldige kalibreringsinterval iht. EN 14181:2014 (E) 6.5

 • Afskæring – Har du høje CO spidser målt på bus kan ReporLoq afskære disse. Rapporten fungerer som dokumentation for overholdelse af EN17255-1 Annex C

Fuldt integreret QAL funktion

CUSUM beregninger iht. EN14181.

Lettere bliver det ikke.

Overvågning af emissioner

Hold øje med dine emissioner og undgå miljøoverskridelser.

ReportLoqs let overskuelig brugergrænseflade giver dig hurtigt overblik over om du er ved at overskride dine grænseværdier ved at farvekode mulige overskridelser før de er sket. Funktionen gør det muligt for operatørene i kontrolrummet hurtigt at se om noget er galt, så de ikke skal bruge kostbar tid på at aflæse alle målte værdier.

Overskridelser og alarmer fremgår tydeligt og kan videresendes til kontrolsystemet som summeringsalarmer.

Se valgmulighederne

ReportLoq kommer i tre versioner, hvor Pro og Enterprise specielt velegnede.

 • Enterprise er vores mest solgte løsning til store fyr anlæg

 • Pro er vores stand-alone med fuld funktionalitet

Til Pro
Til Enterprise