Gyldigt kalibreringsinterval

Det er desværre en større opgave for anlægsejere at rapportere, om anlæggets AMS-målinger ligger indenfor det gyldige kalibreringsinterval jf. MEL 16 fra ref-lab og EN 14181:2014 (E) 6.5.

Spar besværet, og lad ReportLoq lave dokumentationen for dig.

Hvis dit anlæg anvender QAL2, har du krav om, at middelværdier (STA) skal overholde QAL2-rapportens kalibreringsinterval. Formålet er at sikre, at anlæggets AMS-målinger ligger maksimalt 10% udenfor det kalibreringsinterval, som blev anvendt under QAL2. Har NOx f.eks. et kalibreringsinterval, som spænder fra 0-450 mg/nm3, vil STA-værdier over 495 mg/nm3 skulle registreres som værende udenfor intervallet.

I QAL2-rapporten fremgår derfor et kalibreringsinterval, som skal indtastes i ReportLoq. Herefter kontrolleres automatisk for overholdelse af kalibreringsintervallet, som beskrevet i MEL-16 og EN 14181 (E).

Du kan læse mere om reglerne for kalibreringsintervaller i MEl-16. I sektion 10.1 punkt 5 beskrives det at:

  1. Mere en 5% af AMS-målingerne (normaliserede værdier) ligger uden for det gyldige kalibreringsinterval i mere end 5 uger i perioden mellem to AST eller AST og QAL 2, eller
  2. Mere end 40% af AMS-målingerne (normaliserede) ligger uden for det gyldige kalibreringsinterval i en uge.

I ReportLoq findes følgende værktøjer til at indrapportere overholdelse af kalibreringsintervallet jf. denne regel.

Rapporten: QAL2 gyldigt kalibreringsinterval

Denne rapport kan bruges til dokumentere, om anlægget har holdt sig indenfor kalibreringsintervallet.

Den indeholder en ugevis opgørelse over:

  • antallet af gyldige intervaller målt under drift
  • en opgørelse over antallet af disse der lå mere end 10% udenfor det gyldige kalibreringsinterval
  • en procentuel vægtning af overskridelser for ugen

Rapporten er lavet på årsbasis og giver dermed et godt overblik over en lang periode med AMS-målinger.

Linje2_Affald_QAL2___gyldigt_kalibreringsinterval_Årlig_2018-01-01

Eksempel på rapport

Særskilte overskridelser

For at kunne dokumentere overholdelse af MEL-16 sektion 10.1 punkt 5a er det nødvendigt at tage højde for AST- og QAL2-datoer. Hvis disse indtastes i ReportLoq, vil den automatiske kontrol bruge disse informationer til at kontrollere efter 5 ugers AMS-målinger med mere end 5% målinger, som ligger udenfor kalibreringsintervallet. I tilfældet af en sådan situation genereres en overskridelse i ReportLoq, som gør opmærksom på problemet. 1 uge med 40% håndteres på samme vis. Det betyder, at du aktivt bliver gjort opmærksom på problemet, hvis du ikke har set det i rapporten.

Overskridelserne “5 uger af 5%” og “1 uge af 40%” kan tages med i overskridelsesrapporter til f.eks. straksrapportering.

Kort fortalt

Det er vigtigt, at AMS-målingerne ligger indenfor kalibreringsområderne, hvis du skal være sikker på, at målingerne er korrekte. Lad ReportLoq lave kontrollen automatisk ved kun at indtaste min- og max-kalibreringsområdet i forbindelse med oprettelse af QAL2.

Derefter sørger ReportLoq for al kontrol, så du kan bruge din tid på andre vigtige opgaver.

Interesseret?

Har du allerede ReportLoq men mangler rapporten, eller er du blot i tvivl om, hvordan den skal tolkes? Eller vil du gerne høre mere om ReportLoq, så du kan vurdere, om det er noget for jer? Kontakt os og få en uforpligtende snak.

Del dette opslag