Afskæring af målte værdier

Med afskæring er det ifølge EN 15267-3 tilladt at afskære høje emissioner. Herved undgås det, at ganske få målinger kan ødelægge timemiddelværdien. En smart feature som kan anvendes på alle de primære AMS-målinger.

Nogle anlægsejere med AMS-udstyr har igennem tiden haft fordel af at bevare deres fortrådede forbindelser mellem AMS-udstyr og dataopsamling pga. de naturlige begrænsninger i kommunikationsformen 4-20mA. Denne begrænsning består i, at måleintervallet ofte fordeles over de 4-20mA for at få den bedst mulige opløsning og dermed præcision på målingerne.  En naturlig konsekvens er, at signalet går i mætning udenfor måleintervallet og derfor ikke ”følger med op” over 20mA. Ved måling af emissioner via bus-teknologi ændrer scenariet sig. Her kan hele målerens måleområde udnyttes, da bus-signaler ikke går i mætning. Det betyder, at meget høje målinger bliver inkluderet i timegennemsnittene, hvilket kan resultere i overskridelser af miljøværdierne.

I ReportLoq er der indbygget en funktion, som udligner forskellen på fortrådede og bus-forbindelser, hvilket betyder at bus-teknologien kan benyttes, uden at de høje målinger giver problemer.

Ifølge EN 17255-1 Annex C er det tilladt månedligt at afskære 2% af alle målinger. Anlægsejere med fortrådede dataopsamlere skal derfor flage de målinger, som er et resultat af, at måleren er i mætning. Anlægsejere med bus-teknologiske systemer kan til gengæld afskære de målte værdier i miljørapporteringssystemet, så længe de overholder den samme 2% grænse. Reglen udligner dermed forskellen på analoge og digitale systemer.

Afskæringen må foretages på alle målte komponenter, og kan give betydelige reduktioner på anlæg med høje udsving på primære emissionsværdier.

Afskæringsniveau

Det er i EN 15267-3 beskrevet at

  • Affaldsforbrændingsanlæg anvender mindst 1,5 x daglig grænseværdi
    Anbefaling 3 x daglig grænseværdi

  • Store fyringsanlæg anvender mindst 2,5 x daglig grænseværdi
    Anbefaling 5 x daglig grænseværdi

  • Ingen anlæg må afskære mere end 2% af deres målte værdier per måned

I praksis

Signaler kan, som beskrevet, afskæres i ReportLoq. Ved tilkøb af afskæring følger der en analyse af de foregående måneders målinger med, som sikrer, at 2% grænsen overholdes. Herved undgås det at sætte grænsen for lavt, hvilket kan betyde en justering af grænsen med efterfølgende genberegning af måneden, som det står beskrevet i EN 17255-1.

Anlægsejere med fortrådede målere kan ligeledes tilkøbe afskæring. Her vil afskæringsgrænsen blive sat umiddelbart under signalets mætningsområde. Dermed bliver afskårne værdier flaget efter reglerne, og antallet af afskæringer, som er forårsaget af signalets mætning, kan hermed opgøres.

Mængden af afskårne værdier vil i begge tilfælde opgøres i den medfølgende afskæringsrapport. Denne fungerer som anlæggets dokumentation for overholdelse af den beskrevne 2% grænse. Et eksempel på rapporten kan findes i rapportoversigten.

Men er det ikke snyd?

Man kan argumentere for, at afskæring af de målte værdier er en kunstig nedsættelse af emissionerne. Her er det imidlertid vigtigt at huske på, at afskæringsgrænsen er væsentligt højere end grænseværdien, og at dette, sammenholdt med kravet om maksimalt 2% afskæringer på en måned, gør, at afskæring kun kan anvendes i begrænset grad og stadigt giver høje emissioner under anvendelse. Afskæring bliver derved et redskab til at undgå, at abnormt høje målinger over ganske få sekunder ødelægger timemiddelværdien.

Del dette opslag