08.03.2021 09:00
Olicem ApS sikrer kvaliteten af miljømålinger på Ørsteds Avedøreværket og Asnæsværket
Som kraftværksoperatør er det vigtigt sikre, at den miljømæssige påvirkning af omgivelserne reduceres mest muligt. Ørsted har derfor taget skridtet til at udskifte sit miljørapporteringssystem på både Avedøreværket og Asnæsværket til Olicem’s mCerts certificerede miljø overvågning og rapporteringssystem ReportLoq.