Olicem ApS sikrer kvaliteten af miljømålinger på Ørsteds Avedøreværket og Asnæsværket

8/3-2021 09:00

Som kraftværksoperatør er det vigtigt sikre, at den miljømæssige påvirkning af omgivelserne reduceres mest muligt. Ørsted har derfor taget skridtet til at udskifte sit miljørapporteringssystem på både Avedøreværket og Asnæsværket til Olicem’s mCerts certificerede miljø overvågning og rapporteringssystem ReportLoq.  Systemet sikrer at værkerne beregner deres emissioner ud fra de nyeste standarder i sektoren, så som f.eks. EN 17255-1:2019 og EN 17255-2:2020.

Systemet kan, ud over afrapportering til miljømyndighederne, også hjælpe operatørerne af værkerne til at forudse miljøoverskridelser inden de sker. Det er en stor hjælp i hverdagen og en gevinst for miljøet.

Efter en veloverstået pilotperiode på Asnæsværket, hvor ReportLoq kørte i test i 6 måneder, besluttede Ørsted sig for også at installere miljørapporteringssystemet på Avedøreværkets forbrændingslinjer.

En tungtvejende årsag til at valget faldt på ReportLoq var, at systemet er MCERTS certificeret og at det ydermere er en cloud baseret løsning. Det betyder at Ørsted får ensartet adgang til alle værker via Olicems online-platform. Det sparer tid og sikrer samtidigt at kravene til værkernes emissioner mødes med den samme høje standard hele vejen rundt.

Hos Olicem er vi stolte over at være blevet valgt som leverandør til Ørsteds værker, og ser frem til at opgradere flere af Ørsteds værker i de kommende år.

For yderligere information, kontakt
Kenneth Vindum, Direktør, Olicem ApS
Mobil: +45 40 35 88 35