CO2-rapportering

Fortvivl ikke, når du har gennemlæst kommissionens forordning (nr. 601/2012) om overvågning og rapportering af drivhusgasser. Med ReportLoqs nye kvalitetssikrede COrapport kan du arkivere dine mange regneark og bruge tid på andre opgaver.

Der er mange krav til CO2-rapportering, som du skal opfylde, hvis du er underlagt rapportering af drivhusgasser. Alle, som har prøvet at lave beregningerne, ved hvor stort et arbejde det kan være at udarbejde en rapport, som lever op til kravene.

Med ReportLoq bliver det lettere for dig. Vi laver alle beregningerne, og sparer dig for en masse tid!

Vi sørger for at

  • Gemme alle dine målinger i 10 år, så det kan efterbevises, hvordan dit anlæg har kørt

  • Beregne dine målinger med passende korrektioner og QAL-værdier

  • Efterberegne middelværdier for valide intervaller over hele året, og justere for sigmaværdier

  • Erstatte intervalværdier med mere end 20% udetid med de beregnede middelværdier

  • Genberegne kilo for intervalværdier

  • Genberegne døgn- og månedsværdier

  • Udarbejde en let og overskuelig rapport, som overholder kravene til miljørapporteringen

… alt sammen i overensstemmelse med kommissionens forordning nr. 60/2012.

Det eneste, du skal gøre, er at skrive din mail-adresse ind – så sender vi dig rapporten, når den er klar.

Rapporterer du ifølge affaldsdirektivet?

I så fald skal du være opmærksom på, at du desværre ikke kan bruge de beregnede værdier herfra til CO2-rapportering. Reglerne herfor siger, at der skal anvendes timeværdier til CO2-rapportering, og at min. 80% af målingerne skal være tilstede. Ydermere skal erstatningsværdien til intervaller, som har været i kalibrering beregnes over hele året.

Rapporterer du f.eks. ½ times intervaller, betyder det, at du ikke kan tage to intervalværdier og lægge dem sammen for at få en timeværdi, da både valideringen af intervallet og godhedsfaktoren skal omregnes. Dette kan kun gøres korrekt ved at beregne timeværdien ud fra de rå data. CO2-rapportering hos Olicem er derfor et helt nyt sæt beregninger, som tager udgangspunkt i dine råværdier, og ender op i interval-, dags- og månedsværdier med tilhørende kiloberegninger.

Kvalitetssikring

For at kunne give dig korrekte målinger har vi lavet et automatiseret testsystem, som løbende kontrollerer, at dine beregninger udføres korrekt og efter gældende lovgivning. Hver gang vi arbejder på systemet, gennemgår det over 160.000 tests, som sikrer dig korrekte målinger.

Med denne automatiserede test kan vi levere et højkvalitetsprodukt til dig, som du kan være tryg ved at rapportere ud fra.

Opbevaring af data

Ifølge kommissionens forordning (EU) Nr. 601/2012 Artikel 66 stk. 1 påhviler det driftslederen at opbevare alle releveante data og informationer i mindst 10 år. Herunder bl.a. alle emissionsdata, informatoner om kalibreringer, QAL- og nedetidsregistreringer.

Ved et anlæg med 20 komponenter (f.eks. driftssignaler, vand, ilt, temperatur, tryk, COog meget mere) betyder det, at der skal gemmes over 630 millioner målinger i løbet af denne periode hver især med tilhørende informationer om måler- og anlægsstatus.

Alle versioner af ReportLoq lever op til disse krav ved at lave et lokalt dagligt backup af dine data.

ReportLoq+ Cloud

Udvid sikkerheden fra den daglige lokale backup med et off-site backup, og lad Olicem sikre dine data i skyen. I ReportLoq+ Cloud-løsningen er data sikret, hvis jeres eget kopi går tabt. Dette er din garanti for ikke at miste de data, du er forpligtet til at opbevare i 10 år.

Interesseret?

Ring til os på +45 4035 8835 og få et tilbud på CO2-rapportering. Vi kan både levere rapporteringsløsningen og analyseudstyret, du skal bruge.