Kursus

Emissioner fra stationære kilder

Dataindsamling og datahåndteringssystemer (Udvidet)

Få en praksisorienteret viden om, hvordan miljørapporteringssystemer skal håndteres.

Kurset er for dig, der arbejder med data fra AMS og miljørapportering på anlæg, og som gerne vil nedbringe afvigelser igennem analyse og forebyggelse.

Kursusudbytte

Med dette kursus får du kompetencer til at kunne tilgå de beregnede data med en analytisk tilgang, hvorved du optimerer forebyggelse af afvigelser.
I forløbet bliver der taget udgangspunkt i realistiske scenarier, der kan opstå i sammenspillet mellem AMS (Automatic Measuring System), DAHS (Data Aquisition Handling System), anlæggets miljøgodkendelse og skat. Der vil blive skitseret realistiske scenarier, som vil være det primære udgangspunkt for kurset, hvorved det sikres, at forløbet bliver praksisorienteret.

Indhold

  • Standarderne EN 17255:1-4, EN 14181, MEL-16 og andre relevante bekendtgørelser
  • Indrapportering i forbindelse med opstart, drift og nedlukning
  • Mulighed for at analysere på data
  • Sikring af gode data i forbindelse med SRM (Standardiserede Reference Metoder)
  • Kritisk gennemgang af QAL2 kalibreringsfunktion og kalibreringsinterval inden de ibrugtages i ReportLoq
  • Fremgangsmåder i forbindelse med udførelse af QAL3
  • Mulighed for at indsende egne konkrete eksempler/problematikker til gennemgang i forbindelse med undervisningen.

Målgruppe

Kurset er tiltænkt personer, som jævnligt arbejder med DAHS (teknikere, miljøansvarlige, rådgivere og tilsynsmyndigheder), og som har brug for en dybdegående forståelse af EN 17255, relevante standarder og miljøkrav.

Det praktiske

Hvor: Olicem på Majsmarken 1, 9500 Hobro.

Hvornår: Efteråret 2024. Dato følger senere.

Hvor længe: Én dag fra kl. 10 til 16.

Pris: 8.500 DKK, inkl. forplejning ekskl. moms.
– Personligt opslagsværk udleveres.
– For at sikre højt udbytte, tilstræbes der hold på maks. 10 deltager.
– For kundespecifik kursus kontakt os på kursus@olicem.com.

Tilmelding

Ved tryk på “Tilmeld” nedenfor, kan du hurtigt sende en mail til os. Husk at skrive hvem du er, hvad din interesse i kurset er, og kursus ID: OC02.

Kort efter, vi har modtaget din tilmelding til ventelisten, vil du modtage en bekræftelse.

Når vi har det rette antal deltagere til at oprette et hold, kontakter vi dig igen. Hvis datoen for kurset passer dig, vil du blive endeligt tilmeldt.

Sikker miljørapportering

Vi er specialister i at levere høj kvalitet i komplekse miljøer