Parallelle miljømålinger

Måling af emissioner med parallelle målere

Driftstop på analyseudstyret kan være en dyr affære, da det kan føre til ude-dage, hvilket de fleste værker kun har ganske få af.  Hvis kedlen er i drift under for mange ude-dage, kan konsekvensen være store bøder. Derfor kan det være en god idé at sikre sig mod nedbrud på emissionsmålerne med parallelle målinger.

Lad det være sagt med det samme. Dobbelte målinger kræver dobbelt udstyr, og er derfor også mindst dobbelt så dyrt. Flere målere kræver mere vedligehold og er derfor dyrere i drift. Miljørapporteringssystemet skal også overvåge to målere i stedet for én og med den kompleksistet, det medfører, er også denne del dyrere.

Cost-benefit

Om dobbelte målere er en god idé hos jer er altså en afvejning mellem prisen på ude-dage og udgiften til flere målere. Ofte skal de få ude-dage, værket har til rådighed, deles op mellem flere enheder. Det kunne være defekte målere, dage med service på målerne, fejl i rapporteringssystemet eller noget helt fjerde. Man kan derfor hurtigt bruge alle dage, hvorefter der ikke er mere elastik tilbage, før udetid straffes med bøder.

Anvendelse af parallelle målere

I ReportLoq er det muligt at køre parallelle målere på ét eller flere komponenter ad gangen. Parallelle målinger kan være 2 eller flere målere, som måler det samme. I praksis føres målingerne ind i ReportLoq, som logger dem begge sammen med et status-signal, der indikerer forholdene, målingen blev taget under. Herfra kan det ses, om målingen var i fejl, eller taget under kalibrering.

Prioriterede målinger

Hvis de parallelle målinger anvendes som prioriterede målere, vil kun den ene målers værdi blive anvendt i beregningen af timens middelværdi. Hvis måleren går i fejl, skifter rapporteringssystemet selv over på den sekundære måler og anvender denne, såfremt dennes måling er bedre. Derved risikeres det ikke, at middelværdien forkastes som resultat af fejl på måleren.

Prioriterede målere har deres egen QAL2- og QAL3-værdier, og der skal derfor påregnes en omkostning til at vedligeholde disse. De indtastede værdier vil automatisk blive anvendt i ReportLoq, når de er tastet ind på måleren.

Gennemsnitsmålinger

Hvis begge målinger fra den parallelle måling ønskes anvendt, kan gennemsnitsmålinger være interessant. Såfremt begge målinger er valide, anvendes gennemsnittet af dem til at beregne timens middelværdi. Opsætningen er ofte set på flowmålere, hvor der er installeret to eller flere målere i samme røggaskanal. Gennemsnittet af flowmålerne giver et resultat, der kommer tættere på det faktiske flow. En fejlende flowmåler vil i ReportLoq blot blive udeladt fra gennemsnitsberegningen, og derved er der mulighed for service på anlægget uden at risikere ude-tid på målingen.

Fuld redundans

Ude-tid kan forårsages af mange faktorer. Parallelle målere fjerner naturligvis risikoen på selve måleren.

For den sikreste løsning anbefales redundans på

  • Redundant dataopsamling – Giver sikkerhed mod nedbrud på den PLC, der samler miljødata op

  • Redundant hardware i miljøserveren – I ReportLoq anbefaler vi at køre ReportLoq på en rack server med redundante diske og strømforsyninger. Ude-tid på serveren giver ikke sig selv forkastede dage, men manglen på overblik, hvis serveren bryder ned, kan føre til indirekte ude-tid

  • Parallelle målinger – som beskrevet ovenfor

Fuld redundans kan naturligvis være en kostbar løsning, men vægtet op imod prisen for at holde anlægget ude af drift, kan det være nødvendigt. Hvis I er i tvivl om det er noget for jer, så kontakt os så vi sammen kan finde den bedste løsning til jeres anlæg. Vi tror på, at stabil miljørapportering er lige så vigtig for jer, som det er for miljøet.

Del dette opslag