Vægtede grænseværdier

Flere typer brændstof

Ved forbrænding af mere end én type brændsel i det samme brændkammer er emissionsgrænseværdien vægtet af mængden og typen af indfyret brændstof. ReportLoq implementerer support for denne type blandet brændstof og kræver således blot måling af MW indfyret materiale for at kunne udregne grænseværdien. Målingen tilføjes blot til de øvrige målte emissionskomponenter og kommer oftest fra et kontrolsystem. Beregningen af grænseværdien er herefter fuldautomatisk og kræver ikke nogen manuelle procedurer.

Beregning af emissionsgrænseværdien

Et eksempel på formlen kunne ved en blanding af biogas og olie se således ud:

GRÆNSEVÆRDI = (GVbiogas × MWbiogas + GVolie × MWolie) : (MWbiogas + MWolie)

Resultatet er grænseværdien som skal anvendes i den pågældende STA/LTA periode (time/dag/måned).

Ekstra dokumentation

Når man anvender mere end én type brændsel, er det ofte set at myndighedene kræver en ekstra rapport som understøttende dokumentationen ved afrapportering. Det er rapporten, som viser mængden af indfyret MW for brændselstyperne og den beregnede emissionsgrænseværdi.

Denne rapport er standardinkluderet i ReportLoq og kan hentes som enhver anden rapport.

Undgå overskridelser

ReportLoqs funktion til at fremskrive emissioner på STA/LTA-niveau er en stor hjælp til operatørerne, som styrer forbrændingen. Funktionen kommer kort fortalt med et bud på hvor mange emissioner, timen eller dagen har udledt, set ud fra den seneste tids drift. Hvis emissionerne ser ud til at ville overskride grænseværdierne, advares operatøren, så en overskridelse kan undgås.

Denne funktion virker også med vægtede grænseværdier. Her ser ReportLoq på den aktuelle sammensætning af anvendte brændstoffer og fremskriver herefter også beregningen af grænseværdien, så operatøren har en grænseværdi og en emissionsværdi at forholde sig til, selvom intervallet endnu ikke er slut. Hvis emissionsværdien ser ud til at blive højere end grænseværdien, advares operatøren, som via grafer får forklaret problemet.

For at undgå en faktisk overskridelse i tilfældet, hvor systemet har regnet sig frem til en mulig overskridelse, beregner ReportLoq et SET-punkt, som operatøren kan støtte sig til. Det er det niveau, emissionerne skal ned på i resten af intervallet, for at undgå overskridelser.

Denne avancerede fremgangsmåde er unik for ReportLoq og inkluderer mange matematiske fremskrivninger. Det hele er med i pakken, og med ReportLoqs intuitive brugergrænseflade lærer man hurtigt at styre udenom miljøoverskridelser.

Del dette opslag