Er dit anlæg stort, og skal du derfor:

 • Afrapportere dets emissioner til myndighederne?

 • Styre forbrændingen, så der undgås miljøoverskridelser?

 • … og skal du følge kompliceret lovgivning?

Lad os hjælpe dig

Vi er specialister i emissionsrapportering

Gør det enkelt

 • EN 14181 – Quality Assurance of Automated Measuring Systems

 • BEK nr 1271 af 21/11/2017 – Bekendtgørelsen for affaldsforbrændingsanlæg

 •  BEK nr 513 af 22/05/2016 – Bekendtgørelsen for store fyr

 • EN 17255 – Den kommende DAHS standard

Vi har samlet det hele i ét system

– ReportLoq –

ReportLoq

Opsamler dine emissioner og giver overblik uanset typen af forbrændingsanlæg og måleudstyr

 • Let læselige PDF-rapporter
 • Normalisering til referencetilstand og QAL
 • Alarmering før overskridelser
 • Mulighed for online løsning via www.reportloq.com
 • Masser af features

Certificeret af MCERTS

Hvilken version?

Hvad er vigtigt for jer?